Hoe kunnen we immobiliëndata openbaar maken, zodat burgers een gefundeerde beslissing kunnen maken over hun huisvesting?

Bij het kiezen van een woonplaats en woning komt veel meer kijken dan men op het eerste zicht zou denken. Het is niet zo dat we een mooi huis zien en daar direct in gaan wonen: we houden rekening met allerhande factoren zoals mobiliteit (woon-werkverkeer), duurzaamheid, onderwijs, sportfaciliteiten, aanwezigheid horeca en winkels, … en natuurlijk ook met de kosten voor aankoop of huur van een huis of appartement.

Wat als al deze data beschikbaar zouden zijn op een duidelijke en overzichtelijke manier, zodat het kiezen van een woonst vlotter kan verlopen?
Op welke manier kunnen we, rekening houdend met de huidige (privacy)wetgeving, data zoals aanslagvoeten, gemeentebelastingen, gemiddelde fiscale inkomens, aanwezigheid handelaars, kwaliteit onderwijs, … beschikbaar stellen voor de burger?