Hoe kunnen we, zowel voor medewerkers van FOD Financiën als voor burgers, streven naar een betere compliance met de huidige beschikbare info?

Hoe kunnen we de burger laten inzien dat belastingen betalen nut heeft, zodat men sneller en met plezier belastingen betaalt?

Bijna niemand betaalt graag belastingen. Maar zou dit anders zijn als je weet wat er met dit geld gebeurt? Als je weet waarin we het geld investeren?
We willen mensen beter informeren over waarom men belastingen betaalt, en hoe dit geld besteed wordt. We willen niet gewoon controleren op het betalen van belastingen, maar de burger ook informeren en communiceren over wat we hiermee doen. Het bijdragen van belastingen zorgt ervoor dat hele mooie zaken gerealiseerd kunnen worden.

Wat levert belastingen betalen op? Hoe kunnen we de perceptie bij de burger veranderen?