Hoe kunnen we controles verbeteren voor klanten én controleurs?

Controles zijn noodzakelijk om een goede gang van zaken te verzekeren, maar vaak is de bijhorende ervaring niet optimaal. Hoe kunnen we deze ervaring voor zowel de burger, klanten, en controleurs verbeteren en aangenamer maken?

Op welke duidelijke en aangename manier kan de FOD Financiën de burger informeren over zijn rechten en plichten? Wat verwacht jij als burger van een controle? Welke inzichten in hoe controles gebeuren, zijn voor jou belangrijk om te weten?

Hoe kunnen we de “customer journey” centraal zetten en tegelijk op een efficiënte en effectieve manier controles voeren, en tegelijk de performantie van de controles behouden?

Context

Als we het over controles hebben, bedoelen we dit breed en beslaat dit onze gehele werking:
-Fiscaliteit & belastingen (horeca, burgers, accountants, bedrijven, …)
-Huisvesting: controles op kadastraal inkomen, waarde nieuwbouwwoningen, …
-Economie
-Gezondheid
-Douane: controles op de openbare weg; controles op de luchthaven