Hoe kunnen we mensen met een stadionverbod uit de voetbalstadions houden?

Voetbal moet een feest zijn. Om te vermijden dat minder dan 1% relschoppers het feest verpest voor de meer dan 99% échte voetbalsupporters moeten mensen met een stadionverbod uit de voetbalstadions gehouden worden. De wetgeving om mensen een stadionverbod op te leggen bestaat, de toegangscontrole gebeurt, mensen met een stadionverbod worden meestal tegengehouden, maar het proces om daartoe te komen kan efficiënter verlopen.

Momenteel communiceert de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken wekelijks per e-mail een lijst met de personen die een stadionverbod gekregen hebben naar de politie en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De politie en de voetbalclubs gebruiken deze lijst om mensen met een stadionverbod bij de toegangscontrole uit de stadions te houden.

Bouw een oplossing waarmee we de informatiedoorstroming kunnen optimaliseren en in real-time en op een gebruiksvriendelijke, maar beveiligde manier kunnen weten wie een stadionverbod heeft, en zo een betere toegangscontrole aan de ingang van voetbalstadions kunnen verzekeren.

Context

In 1998 is de voetbalwetgeving ingevoerd die het uitvaardigen van stadionverboden mogelijk maakt. Dit als gevolg van het Heizeldrama en met het oog op het aankomende Euro 2000. Deze wetgeving laat het toe om problematisch gedrag in voetbalstadions effectief te bestraffen.

De Voetbalcel legt het overgrote deel van de stadionverboden op. Jaarlijks vaardigt de Voetbalcel van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gemiddeld 1.000 administratieve stadionverboden uit. Mensen die bijvoorbeeld het veld oplopen, vuurwerk afsteken, gewelddadig zijn, haat zaaien of voorwerpen gooien, kunnen tot 5 jaren uitgesloten worden uit de voetbalstadions in België.

Behalve deze bestuurlijke beslissingen, kan door een rechter ook een gerechtelijk stadionverbod uitgesproken worden. Dit gebeurt als mensen ernstigere feiten plegen. Het parket verwittigt de Voetbalcel dan over deze beslissingen om een stadionverbod op te leggen.

Bovendien kunnen de clubs ook burgerrechtelijke stadionverboden opleggen wanneer het reglement van inwendige orde niet gerespecteerd werd. De KBVB informeert de Voetbalcel van de burgerrechtelijke stadionverboden die werden opgelegd.

Wekelijks maakt de Voetbalcel een excel-lijst op van nieuwe personen met een stadionverbod. Deze lijst bevat de naam en voornaam van de persoon in kwestie, tijdens welke wedstrijd zij een inbreuk gemaakt hebben, wat de inbreuk was en de begin- en einddatum van het stadionverbod. De Voetbalcel stuurt deze lijst per e-mail door naar:

  • de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) die deze doorstuurt naar de verschillende voetbalclubs.
  • de DAO Sport (Directie van de operaties inzake bestuurlijke politie – Sport), het infopunt bij de federale politie voor internationale voetbalwedstrijden, die deze informatie verder verspreidt naar een 100-tal lokale politiezones die voetbalstadions op hun grondgebied hebben waar de voetbalwetgeving op van toepassing is
  • de verschillende parketten in België.

Bovendien verwittigt de Voetbalcel via het Nationaal Crisiscentrum de lokale overheden en gouverneurs over risicovolle voetbalwedstrijden, opdat deze veiligheidspartners de nodige maatregelen kunnen treffen om de openbare orde te handhaven.

De meeste stadionverboden gaan pas een maand na de beslissing van kracht, maar het kan toch gebeuren dat de politie niet onmiddellijk van een stadionverbod op de hoogte is, omdat de verwittiging slechts wekelijks gebeurd. Daarom gaan we tijdens Hack4Gov op zoek naar een snellere, efficiëntere manier om de nodige informatie te verspreiden naar de benodigde diensten en personen.

Deze oplossing voor toegangscontrole voor voetbalstadions kan bij voorkeur ook verder uitgebreid worden naar andere evenementen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan festivals en concerten waarbij ook verschillende partners simultaan op de hoogte moeten gebracht worden van een toegangsverbod voor bepaalde personen.

Meer info